Close

Enzimek Ebben a kategóriában nincsenek termékek.

A kategóriában megtalálhatóak különféle DNS polimeráz enzimek, reverz transzkriptázok, Klenow fragment termékek, DNS és RNS ligázok, polinukleotid kináz, exonukleázok és endonukleázok. Rendelkezünk továbbá RNáz-okkal, DNáz-okkal, Gene Snipper (SaCas9) termékekkel, transzferázokkal, lizozimmel és egyéb enzimekkel.

Close